Books

2019

Staicu L.C., Simon S., Guibaud G., Shakeri Yekta S., Calli B., Bartacek J., Fermoso F.G., van Hullebusch E.D. 2019. Biogeochemistry of trace elementsin anaerobic digesters. Fermoso F.G., van Hullebusch E.D., Collins G., Roussel J., Mucha A.P., Esposito G. (Editors). Chapter in a book ”Trace elements in anaerobic biotechnologies”, pages: 23-50. IWA Publishing.

 

2018

Dziewit L. 2018. Genetyka prokariotów (Genetics of prokaryotes). Baj J. (Editor). Chapter in a book ”Mikrobiologia (Microbiology)”, pages: 197-250. Wydawnictwo naukowe PWN (in Polish).

Drewniak L. 2018. Wykorzystanie drobnoustrojów prokariotycznych w przemyśle i ochronie środowiska (Application of prokaryotic microorganisms in industry and environmental protection). Baj J. (Editor). Chapter in a book ”Mikrobiologia (Microbiology)”, pages: 287-316. Wydawnictwo naukowe PWN (in Polish).

Baj J., Paterczyk B., Dziewit L. 2018. Metody stosowane w mikrobiologii (Methods in microbiology). Baj J. (Editor). Chapter in a book ”Mikrobiologia (Microbiology)”, pages: 317-340. Wydawnictwo naukowe PWN (in Polish).

 

2017

Drewniak L., Uhrynowski W. 2017. Microbes: The natural scavengers and their role in metal bioremediation. Das S., Dash H.R. (Editors). Chapter in a book “Handbook of metal-microbe interactions and bioremediation”, pages: 41-54. CRC Press.

 

2016

Dziewit L., Drewniak L. 2016. Heavy metals resistance, metabolism and transformation – genomic, metagenomic and metatranscriptomic studies. Dlugonski J. (Editor). Chapter in a book “Microbial biodegradation: from omics to function and application”, pages: 13-26. Caister Academic Press.

 

2015

Wlodarczyk M., Dziewit L. 2015. Pozycja filogenetyczna bakterii i zasady ich taksonomii (Phylogenetic position of bacteria and the rules of their taxonomy). Baj J. and Z. Markiewicz (Editors). Chapter in a book ”Biologia molekularna bakterii (Molecular biology of bacteria)” (2nd edition), pages: 1-17. Wydawnictwo naukowe PWN (in Polish).